In deze editie: Ouderavond 2.0, Kennismakingsgesprekken, Nieuwbouw, even voorstellen: Fabian, de nieuwe gymleerkracht, Nieuws over de ouderraad, Voetpad Volendammerweg en de schoolfotograaf

Honingpot 454


​Ouderavond 2.0

Eindelijk hebben we een manier gevonden om u te informeren over de verbeterplannen van de school. Helaas digitaal omdat wij niet teveel mensen in de school mogen ontvangen. U ontvangt op dinsdag 22-9 een link naar een digitale ouderavond. Tijdens deze avond komen verschillende mensen aan het woord om u inhoudelijk mee te nemen in de verbeterplannen. U krijgt onder andere informatie over onze nieuwe rekenmethode in combinatie met het instructiemodel, kernconcepten en klassenkracht. Logt u woensdag ook in?

Verder ontvangt u van ons binnenkort filmpjes per bouw waarin wij u informeren over de gang van zaken in de groep.

Kennismakingsgesprekken

In de week van 21 september tot 1 oktober staan de kennismakingsgesprekken gepland. Via Parro kunt u zich opgeven voor een gesprek. U kunt in Parro zelf een tijdvak uitkiezen. Heeft u nog geen Parro? Laat dit dan even weten aan de medewerker. De medewerker kan u helpen.

We hebben ervoor gekozen om dit toch fysiek te doen in plaats van telefonisch. Uiteraard hanteren we wel de coronamaatregelen en stellen u de volgende vragen:

wesp corona check

Wanneer u op 1 van deze vragen JA moet antwoorden, mag u niet op school komen. Wilt u liever telefonisch contact met de medewerker, laat dit dan ook weten aan de medewerker. Het is van belang dat we elkaar veilig kunnen treffen en dat er niet teveel ouders tegelijk in school zijn ivm de 1,5 m afstand. We vragen u om precies op tijd te komen en na het gesprek direct de school te verlaten. Heeft u een gesprek bij een andere medewerker? Overbrug deze tijd dan buiten of in de centrale hal, niet in de gangen.

Nieuwbouw

Op 16 september is de eerste paal de grond in gegaan. en vandaag wordt de eerste echte Wespenpaal geheid. Een aantal betrokken ouders van de feestgroep hebben deze paal versierd en maken een filmpje van het moment dat deze paal de grond in gaat. Uiteraard wordt dit filmpje gedeeld met alle kinderen en hun ouders.

fabianEven voorstellen: Fabian, de nieuwe gymdocent

Mijn naam is Fabian van der Kooij, en ik sta te springen om aan de slag te gaan op het Wespennest! Samen met de leerlingen ben ik hard aan het werk om er een mooi jaar van te maken. Plezier in de gymles is de basis van een leven lang bewegen!

Ik kom uit Purmerend, hou met name van buitensporten (snowboarden, hiken, trailrunning), heb twee lieve honden, een lieve vriendin en een liefde voor games.

Met sportieve groet,

Fabian

De ouderraad (OR)

De ouderraad zoekt een nieuwe voorzitter, kom je ons versterken? De Ouderraad (OR) is een vereniging voor- en door ouders. De OR is in het leven geroepen om de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel te bevorderen. Alle ouders zijn automatisch lid van de OR. De activiteiten van de OR bestaan onder meer uit:

- inning en beheer ouderbijdrage

- financiering kamp, schoolreisjes, projecten leerlingen (ontdekhoek, techniekles)

- realiseren blijvende voorzieningen, zoals de tribune, het podium, de toneelverlichting en de toestellen op het schoolplein

De OR bestaat uit: Ronald Steenbakkers (penningmeester), Suzanne Mulders (secretaris), Nikki Damen (chief happiness officer), Sjaak Huijsman (projecten, techniek), André Jansen (voorzitter).

We vergaderen periodiek (op leuke locaties in gezellige sfeer). Regelmatig zijn ook de leden van het team leerkrachten bij de vergadering aanwezig. André treedt aan het eind van het jaar af en draagt graag het stokje over aan een nieuwe voorzitter. Ook Sjaak zal binnenkort, nadat de nieuwbouw is gerealiseerd, aftreden. Voor hem zoeken we ook een vervanger.

Kortom, we zijn op zoek naar een voorzitter en een nieuw lid. Het zou erg fijn zijn als mensen zich kandidaat willen stellen.

Wil je ook meedenken en meebeslissen over aanvragen vanuit het team van leerkrachten en/of actief meehelpen leuke projecten voor de kinderen te realiseren? Meld je dan aan bij Suzanne Mulders (suzanne.mulders@gmail.com). Besteding ouderbijdrage Elk jaar doen we als OR weer ons best om de ouderbijdrage zo goed mogelijk te besteden. Vanwege de uitbraak van Covid-19 was afgelopen schooljaar (2019/2020) een bijzonder jaar. Gelukkig waren het bovenbouwkamp en de schoolreisjes al achter de rug toen Covid-19 uitbrak. De maatregelen rondom Covid-19 hadden daardoor weinig invloed op de besteding van de ouderbijdrage in schooljaar 2019/2020.

Komend schooljaar (2020/2021) zal dat anders zijn. Het bovenbouwkamp is uitgesteld tot het voorjaar en voor de schoolreisjes heeft het team een alternatieve activiteit gevonden die past binnen de Covid-19 richtlijnen; survival op locatie (www.survivalbus.nl). De ouderbijdrage zal dit jaar dus gedeeltelijk aan alternatieve activiteiten worden besteed. Voor het bovenbouwkamp is wel budget gereserveerd. Ook sparen we voor nieuwe voorzieningen in het nieuwe schoolgebouw. Heb je een goed idee voor een activiteit of voorziening in het nieuwe schoolgebouw, laat het ons dan graag weten!

Uitstel jaarvergadering

Aan het begin van ieder schooljaar houden we gebruikelijk onze jaarvergadering met alle ouders. Tijdens deze jaarvergadering wordt de jaarrekening van het afgelopen schooljaar toegelicht en vastgesteld. Daarnaast wordt de begroting voor het komende schooljaar besproken en goedgekeurd.

In verband met de ontwikkelingen rondom Covid-19, hebben we helaas moeten besluiten om de jaarvergadering uit te stellen tot het voorjaar 2021. We vinden het belangrijk dat alle ouders kunnen deelnemen aan een fysieke bijeenkomst. We hopen dat we een dergelijke bijeenkomst in het eerste kwartaal van 2021 wél op een veilige manier kunnen organiseren. We zullen jullie hiervan op de hoogte houden.

Jaarcijfers en begroting

We geven graag wel alvast inzicht in de besteding van de ouderbijdrage afgelopen schooljaar en de begroting voor het nieuwe jaar. Daarom zullen we de jaarcijfers 2019/2020 en de begroting 2020/2021 binnenkort in een aparte mail rondsturen. Deze cijfers zullen we bespreken tijdens de jaarvergadering in het voorjaar. Als hier op voorhand vragen en/of opmerkingen over zijn, laat het ons dan weten via r.steenbakkers@hostingbedrijfverkopen.nl.

We wensen iedereen een mooi schooljaar!

Hartelijke groeten,

Nikki, Sjaak, Suzanne, Ronald en André

Vacature voor de MR

Wil je meer invloed op het beleid van de school?

De Medezeggenschapsraad (MR) van Het Wespennest denkt mee, adviseert en stemt al of niet in met beleid van de school. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die te maken hebben met de school, zoals coronabeleid, nieuwbouw, jenaplan, etcetera. Zij houdt zich vooral bezig met het toezicht op de uitvoering van het beleid. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 medewerkers, en vergadert 6 tot 8 maal per jaar. Meer informatie over de MR inclusief alle notulen vindt je in de link onderaan dit bericht. .

Is de MR mogelijk iets voor jou? Aarzel niet en neem contact op met iemand van de MR. Er is op dit moment een plaats vacant voor een ouder.

Daarnaast zoeken wij ook ouders die actief mee willen denken over de conclusies en mogelijke vervolgstappen die voortkomen uit de MR Ouderenquête.

Meer info: https://www2.askoscholen.nl/scholen/hetwespennest/School/Paginas/Medezeggenschapsraad.aspx
Contact: wespennest.mr@askoscholen.nl

Schoolingang Volendammerweg

Elke ochtend en middag is het erg druk bij de schoolingang aan de Volendammerweg. Het stukje voetpad staat vol met fietsen en ouders, maar desondanks fietsen sommigen daar toch nog tussendoor naar het toegangshekje. Daardoor zijn er al meerdere malen mensen aangereden. Om meer ongelukken te voorkomen willen we iedereen op het hart drukken hier niet te fietsen, het is een voetpad

Reminder: de schoolfotograaf

Op 6 oktober komt de schoolfotograaf. Houdt u rekening met de kleurkeuze van de kleding van uw kind(eren)?! Rustige prints en kleurrijke kleding doen het goed op de foto, neon kleuren niet. De kinderen gaan dit keer helemaal op de foto; dus houd ook rekening met de schoenen!

En tot slot nog dit:

Wij willen de Honingpot weer iedere twee weken online gaan publiceren. We vinden het leuk om jullie ook te kunnen berichten over projecten en aktiviteiten op school, behaalde zwemdiploma's, etc. Input van medewerkers, ouders en kinderen is van harte welkom! Jullie kunnen deze sturen naar Nancy.