In deze editie: corona-update, gevolgen Sint Maarten, Sinterklaas en kerst, personeel, aanpak quarantaine kinderen en medewerkers, Nationaal Cohortonderzoek, zwemdiploma en artist impressions van de nieuwbouw

Honingpot 455 - 30/10/2020


​Corona-update

Nu de maatregelen zijn verscherpt, heeft dit ook effect op onze feesten die we traditiegetrouw natuurlijk altijd vieren in november en december. Hierover zijn al wat beperkingen bekend en tegelijkertijd wachten we ook nog op wat uitspraken. Deze besluiten worden genomen voor de veiligheidsregio of de GGD.

We beginnen met Sint Maarten
Een dringend verzoek van de veiligheidsregio om dit jaar geen Sint Maarten wandeling te houden in de wijk. Klik hier om het volldige bericht te lezen. In de onder- en middenbouw maken de kinderen wel een lampion en deze willen we natuurlijk laten stralen. We gaan daarom op 11 november met de kinderen uit de onder- en middenbouw een optocht(je) houden over het plein zodat de kinderen hun lampje kunnen laten schijnen. Helaas mogen ouders hier niet bij zijn. We maken mooie foto’s en zullen deze delen via Parro.

Sinterklaasfeest: wat weten we al?
Dit jaar volgen wij het sinterklaasjournaal want het is natuurlijk heel spannend of Sinterklaas überhaupt wel aankomt in Nederland. Stel dat hij niet komt, dan vieren we toch een feestje op 4 december met alle kinderen van half negen tot 13.00u. De feestgroep is al druk bezig met allerlei creatieve oplossingen.
Alle pepernoten zitten in kleine zakjes (voorverpakt) en worden niet gestrooid.

Kerst
Hierover weten we nog niet veel. Dit ligt aan uitspraken van de GGD die we nog niet hebben gekregen.
Waarschijnlijk kiezen we voor een kerstontbijt in de groepen i.p.v. een diner. Dit besluit is nog niet definitief en hangt af van de opgelegde maatregelen. Waarom denken we in deze richting? Omdat wij het niet verstandig vinden om ouders in grote getalen hun kind(eren) op hetzelfde moment op te laten halen. Dit is te veel verkeer rondom de school op hetzelfde tijdstip.
We volgen hierin met ons gehele bestuur dezelfde richtlijnen. Binnen deze richtlijnen zullen we onze creativiteit gebruiken om er een super mooie week van te maken.

We houden u op de hoogte.

Medewerkers of kinderen in quarantaine

Hoe gaan we om met medewerkers in quarantaine?

De eerste 2 dagen dat een medewerker wordt getest en de groep is thuis:

Op dag 1 is er geen instructie. De medewerker kan wat tips geven om thuis mee aan de slag te gaan. Dit hoeft niet gedaan te worden. Dit is alleen voor kinderen of ouders die dit fijn vinden.

Vanaf dag 2 zal de medewerker het afstandsonderwijs verzorgen met digitale instructies. Echter zolang het ons lukt om vervanging te regelen, zullen we dit eerst doen.

Als de medewerker ziek is, kan deze medewerker geen instructie vanuit huis geven. Als dit het geval is, zullen we een andere oplossing bedenken en u hierover informeren.

Hoe gaan we om met kinderen in quarantaine?

Zodra wij weten dat uw kind minstens 10 dagen niet op school is, maken wij een plan om het onderwijs zoveel mogelijk thuis te kunnen begeleiden. De weektaken worden nu wekelijks gemaild en de digitale programma’s zijn opengezet om thuis te kunnen inloggen.

Onze medewerker Prajna werkt vanuit huis digitaal met deze leerlingen. Zij kan de instructies verzorgen via Teams, een digitaal communicatiemiddel.

Het kost ongeveer 2 dagen om dit voor te bereiden. U zult begrijpen dat Prajna eerst goed moet overleggen met de medewerker van de groep om het lesprogramma door te spreken. Voor jongere kinderen is dit niet passend ivm de digitale vaardigheden. De medewerker van de groep zal een plan opstellen in overleg met ouders. Waar is behoefte aan en wat is mogelijk thuis.

Het Nationaal Cohortonderzoek

Tot slot willen we u nog informeren over het Nationaal Cohortonderzoek. Scholen leggen in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van de school te verbeteren en voor gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Meer informatie over het Nationaal Cohortonderzoek vindt u hier. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Zwemdiploma

Op 3 oktober heeft Luna Doting haar C-diploma gehaald. Wat een mooie prestatie, van harte gefeliciteerd Luna!

Nieuwbouw

16 september is de eerste paal de grond in gegaan. Volgens de laatste berichten loopt de bouw nog volgens planning. Hieronder een aantal artist impressions. 

Nieuwbouw impressies

Toon alle afbeeldingen