In deze editie: Onderwijs in coronatijden, Planning studiedagen, gesprekken en kennismaking met ouders, Schoolfotograaf 6 oktober

Honingpot 453

Nu de kinderen alweer een aantal weken naar school gaan, wordt het hoog tijd ook de Honingpot weer online te publiceren! Gisteren is deze ook nog per e-mail verstuurd, maar het bleek dat sommige linkjes niet goed werkten, dus in deze online versie vinden jullie de aangepaste linkjes. Graag zouden we voor de volgende Honingpotten ook weer wat input van de kinderen plaatsen, zoals activiteiten in de klas, zwemdiploma's en dergelijke! Geven jullie dit door aan Nancy of de medewerker in de klas?

Hartelijke groet, Marianne, moeder van Marijn

Coronatijden en uitval van leerkrachten en kinderen

Veel ouders krijgen de komende maanden te maken met verkoudheidsklachten. Waar zij zonder corona gewoon mee naar school konden maar waar we nu voorzichtig moeten zijn.

Kinderen groepen 1-2:

Via deze link vind je de beslisboom die wij hanteren bij het beoordelen van de klachten bij kinderen in de groepen 1-2.

Kinderen groep 3 tot en met 8

Via deze link vind je de beslisboom die wij hanteren bij het beoordelen van de klachten bij kinderen vanaf groep 3 (ook al is je kind nog jonger dan 6 jaar).

Het kan u helpen om een besluit te nemen om uw kind(eren) wel of niet naar school te sturen.

WIL JE DE VRAGENLIJST DIGITAAL INVULLEN, KLIK DAN HIER

Tip van een ouder wanneer je ervoor kiest om je kind te laten testen: "Als je een DigiD hebt weet je heel snel de uitslag". 

Via coronatest.nl kun je inloggen met DigiD. Als je een DigiD aanvraagt voor je kinderen is de uitslag veel sneller binnen en kun je je normale leven weer oppakken. De aanvraag voor DigiD duurt 3-5 werkdagen.

We hebben nog geen concreet plan wat wij aanbieden wanneer kinderen vaak en of langer uitvallen i.v.m. deze klachten. Dit gaan wij z.s.m. met elkaar bespreken en een plan maken. Wanneer wij dit uitgewerkt hebben, informeren wij u natuurlijk direct over.

Medewerkers

Het is de afgelopen weken al 6x gebeurd dat een medewerker zich heeft laten testen. Iedere keer met een negatieve uitkomst, anders hadden we het u natuurlijk verteld. Dit betekent dat wij direct op zoek moeten gaan naar vervanging. Dit is tot vandaag nog gelukt maar ik voorzie grote uitdagingen in de herfst. Het is niet voor niets dat dit onderwerp veel aandacht krijgt in de media. Als het ons niet lukt om vervanging te regelen, zullen wij genoodzaakt zijn om kinderen naar huis te sturen. Soms zelfs op het laatste moment, hoe erg ik dat ook vind. De communicatie hierover zullen we zo spoedig mogelijk doen via Parro.

Een plan om hiermee om te gaan ,eventueel met thuisonderwijs op afstand, is in de maak.

Planning studiedagen

Op 16 september en op 9 oktober staan studiedagen gepland. Waarom zoveel studiedagen aan het begin van het jaar?

Via ouders of vriendinnen hoor ik vaak de vraag waarom scholen zoveel studiedagen plannen aan het begin van het jaar en aan het eind van het jaar. Ik zal proberen hier een kort antwoord op te geven.

Als team hebben we veel te leren. We willen continu onze kennis en vaardigheden up to date houden. Om dit te kunnen ontwikkelen hebben we tijd nodig die we niet na schooltijd hebben. Dit jaar worden we geschoold in het verbeteren van onze didactische- en pedagogische vaardigheden en krijgen we alle nieuwe informatie over onze nieuwe rekenmethode Pluspunt. Deze kennis passen we direct toe in onze lessen zodat onze kinderen profiteren van medewerkers die morgen weer net iets beter zijn dan vandaag. Hoe eerder wij deze scholing in het jaar krijgen hoe langer wij er in het schooljaar plezier van hebben.

In maart en juni hebben we studiedagen om ons onderwijs te evalueren en data te analyseren. Wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren? Die informatie is super belangrijk om nieuwe plannen op te maken. Die plannen maken we op verschillende niveaus (school-, groep- en kindniveau)

Ik zal u gedurende dit schooljaar via de nieuwsbrief op de hoogte houden van onze ontwikkelplannen.

Gesprekken en kennismaking met ouders

Dit jaar geen stamgroepavond maar een filmpje. Binnenkort ontvangt u van de stamgroepmedewerkers een filmpje waar wij u zoveel mogelijk informatie geven over de specifieke dingen die passen bij de stamgroep. Dit filmpje wordt donderdag 10 september gemonteerd en hopen wij vrijdag 11 september te kunnen mailen of plaatsen in Parro.

Vanaf 21 september nemen de medewerkers telefonisch contact met u op om te praten over uw kind. Waarschijnlijk doen we dit telefonisch of via Teams en kunt u zichzelf inplannen via Parro. Hierover ontvangt u nog verdere informatie.

We gebruiken dit jaar een gespreksformulier dat u van tevoren thuis kunt invullen. Het helpt ons om de kinderen nog beter te leren kennen.

Hier vindt u een voorbeeld van het formulier. U ontvangt binnenkort voor ieder kind een geprint exemplaar die we later een plekje geven in het portfolio van ieder kind. Deze vult u thuis in en levert uw kind weer zsm in bij de medewerker.

emoticons typenen tot slot..:

De Schoolfotograaf

Op 6 oktober komt de schoolfotograaf!