Albert van Dam benoemd tot directeur Het Wespennest.

We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat er een nieuwe directeur voor de Wespennest is benoemd. Samen met het team is er een profiel opgesteld. Tevens is er een sollicitatiecommissie gevormd. Deze bestond uit: één lid van de oudergeleding MR, drie teamleden, de adviseur kwaliteit en directeur onderwijs en kwaliteit van ASKO.

De commissie heeft veel reacties op de advertentie gekregen. We zijn dan ook blij u te mogen mededelen dat het Wespennest na de zomervakantie een nieuwe directeur mag verwelkomen. Zijn naam is: Albert van Dam. Hij heeft ruimschoots ervaring in het basisonderwijs en met Jenaplanonderwijs. Momenteel is hij werkzaam als directeur/bestuurder op een basisschool in Houten. Hij kijkt er naar uit om met het team, kinderen en ouders van het Wespennest samen te gaan werken.

Te zijner tijd zal u nog ruimschoots de gelegenheid worden geboden om nader met hem kennis te maken.


Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u zich richten tot ondergetekende.


Met vriendelijke groet,


Mede namens de sollicitatiecommissie
Dorien Nelisse
Bestuurder ASKO scholen