Sinds 2009 doet Het Wespennest mee aan de “Day a Week School” (DWS): naar een engels concept volgen meer getalenteerde leerlingen één volledige dag in de week een speciaal programma dat is afgestemd op hun talenten en op hun behoefte aan extra uitdaging.

Talentontwikkeling

Doel is dat DWS een zo breed mogelijke basis legt voor verdere talentontwikkeling, uitgaande van recente wetenschappelijke inzichten. Kenmerkend is dat deze leerlingen een belangrijke rol blijven spelen in hun basisklas door niveau en leerplezier te verhogen. De leerling wordt uitgedaagd zich in te zetten voor zichzelf en voor haar of zijn klas. DWS zorgt zo bovendien voor een transfer van nieuwe ideeën naar deelnemende scholen.

Selectie

De selectie voor DWS is niet gebaseerd op een leerlingvolgsysteem of testresultaten, maar op denkstrategieën. Ieder schooljaar houden stamgroep medewerkers en intern begeleider een zogenaamde identificatieronde waaraan alle kinderen in groep vijf meedoen. De kinderen die hieruit naar voren komen, worden besproken met een onderwijsadviseur van het ABC. De meest geschikte leerlingen worden daarna uitgenodigd voor deelname. ​