Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles van vakdocent Fabian in het buitengebouw. De kleuters gymmen een keer per week binnen in de speelzaal . Gymschoenen en gymkleding zijn tijdens het gymmen verplicht en mogen niet op school blijven liggen! Als kinderen geen gymspullen hebben, mogen ze niet meedoen aan de gymles. De kinderen die tot 15:15 uur gym hebben mogen zelfstandig naar huis of naar de naschoolse opvang.

Gymrooster
Maandag
09.15 tot 10.00 Groep 3, Marit
10:00 tot 10.45 Groep 4/5, Ruth/Diane
10:45 tot 11.30 Groep 4/5, Jeroen

11.30 tot 12.15 Groep 8, Marissa

13.30 tot 14.15 Groep 6/7, Elvin/Pamela

14.15 tot 15.00 Groep 6/7 Marco


Vrijdag
08:45 tot 09:30, Groep 3 Marit
09:30 tot 10:15 Groep 8, Marissa
10.15 tot 11.00 Groep 6/7, Marco

11.00 tot 11.45 Groep 6/7 Elvin/Pamela

13.30 tot 14.15 Groep 4/5, Jeroen

14.15 tot 15.00 Groep 4/5 Ruth/Diane