Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles van vakdocent Fabian in het buitengebouw. De kleuters gymmen een keer per week binnen in de speelzaal . Gymschoenen en gymkleding zijn tijdens het gymmen verplicht en mogen niet op school blijven liggen! Als kinderen geen gymspullen hebben, mogen ze niet meedoen aan de gymles. De kinderen die tot 15:15 uur gym hebben mogen zelfstandig naar huis of naar de naschoolse opvang.

Gymrooster middenbouw
Dinsdag
Groep Danielle en Geertje van 8:30 tot 9:15
Groep Jeroen en Diane van 9:15 tot 10:00
Groep 3 Marit van 10:00 tot 10:45
Donderdag
Groep Jeroen en Diane van 8:30 tot 9:15
Groep Danielle en Geertje van 9:15 tot 10:00
Groep 3 (Marit) van 10:00 tot 10:45

Gymrooster bovenbouw
Groep Marco en Maaike: dinsdag en donderdag van 13:00 tot 13:45
Groep Jasmin: dinsdag en donderdag van 13:45 tot 14:30
Groep Marissa en Belinda: dinsdag en donderdag van 14:30 tot 15:15