Er zijn afspraken gemaakt over op welke wijze we bij ons op school met elkaar omgaan. Daarbij gaat het om contacten tussen kinderen, tussen medewerkers en kinderen, tussen ouders en kinderen en tussen medewerkers c.q. ouders onderling. De afspraken die op school gelden zijn:

1. Luister naar elkaar.

2. Samen spelen, samen delen.

3. Maak het goed na een ruzie.

4. Iedereen hoort erbij.

5. Zorg goed voor elkaar.

6. Zorg dat iedereen zich veilig voelt.

7. Denk na voor je iets zegt of doet.

8. Zorg ervoor dat jouw grappen ook voor de ander leuk zijn.

9. Wees zuinig op de spullen van jezelf en iemand anders.

10. Iedereen is goed zoals hij is.