Schoolraad​

De schoolraad bestaat uit een groepje kinderen en de directeur. De schoolraad komt 8 keer per jaar bij elkaar om over verschillende schoolzaken van gedachten te wisselen.

Schoolregels

Er zijn afspraken gemaakt over op welke wijze wij bij ons op school met elkaar omgaan. Daarbij gaat het om contacten tussen kinderen, tussen medewerkers en kinderen, tussen ouders en kinderen en tussen medewerkers c.q. ouders onderling.

  • Luister naar elkaar.
  • Samen spelen, samen delen.
  • Maak het goed na een ruzie.
  • Iedereen hoort erbij.
  • Zorg goed voor elkaar.
  • Zorg dat iedereen zich veilig voelt.
  • Denk na voordat je iets zegt of doet.
  • Zorg dat jouw grappen ook voor de ander leuk zijn.
  • Wees zuinig op de spullen van jezelf en iemand ander.
  • Iedereen is goed zoals hij is​.