Kennismaken

Als u belangstelling heeft voor onze school, nodigen we u uit om één van onze informatieochtenden te bezoeken. We vertellen dan over onze school, het Jenaplanonderwijs, en geven een rondleiding.

De eerstkomende ochtenden zijn op:

 

26 februari 2024

8 april 2024

27 mei 2024

De ochtenden zijn op maandagochtend, van 9.00 tot 10.00 uur.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: wespennest.info@askoscholen.nl

 

Aanmelden

De gemeente Amsterdam kent een centraal inschrijfsysteem. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een voorkeursformulier. Hierop kunt u uw scholen van voorkeur opgeven. Als het Wespennest uw eerste voorkeur heeft, levert u het formulier in op onze school. Wanneer u geen voorkeursformulier heeft ontvangen, kunt u deze ook downloaden op de site: bboamsterdam.nl

Lever dit formulier op tijd in. De data hiervoor zijn:

Voor kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2020: donderdag 7 maart 2024

Voor kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2021: donderdag 6 juni 2024

Voor kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2021: donderdag 7 november 2024

U ontvangt een bevestiging van ontvangst.

 

Loting

Omdat er meestal meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, moet er voor onze school geloot worden.

Kinderen, die al een broertje of zusje op school hebben, hebben voorrang.

Ook hebben kinderen die in het voorrangsgebied wonen, voorrang.

Voorrang

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basissscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen uw adres en die van een school. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam het woonadres en de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

 

Plaatsing

Wanneer uw kind is geplaatst op Het Wespennest, ontvangt u van ons bericht.

Wanneer uw kind is uitgeloot, ontvangt u bericht van de school waar uw kind wel is geplaatst.

Uw ontvangt daarop een inschrijfformulier. Wanneer deze is ingevuld en verwerkt, is uw kind definitief ingeschreven.

Een medewerker van school neemt ongeveer 6 weken voor uw kind 4 jaar wordt contact op, om een kennismakingsgesprek af te spreken. Ook kan uw kind 2 ochtenden komen wennen. In principe start uw kind op de eerste dag, na de vierde verjaardag, tenzij dit vlak voor de zomervakantie valt.

De eerste week gaat uw kind alleen de ochtenden naar school. Daarna in principe hele dagen, tenzij uw kind nog erg moe wordt van het naar school gaan. Dit gebeurt in overleg.

 

Wachtlijst

Soms komt het voor dat een aangeboden plaats niet geaccepteerd wordt. In dat geval nemen we contact op met de eerste van de wachtlijst en bieden de opengevallen plek aan. (De wachtlijst komt ook al tot stand bij de loting)

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, vervalt deze wachtlijst. Het is onze ervaring dat het niet wenselijk is om na een paar maanden weer van school te wisselen, ook al komt er alsnog een plek vrij.

 

Zij-instroom

Aangezien er meestal bij 4 jaar geloot wordt, blijven ook alle volgende groepen volledig bezet.

Zij-instroom is alleen mogelijk als er plek is. Bij verhuizing neemt u contact op met onze school, en kijken we of er plek is. In dat geval nemen we contact op met de huidige school. Een overstap tijdens het schooljaar is mogelijk.

Een overstap vanuit een andere school in Amsterdam Noord is in principe alleen mogelijk rond de zomervakantie, en ook alleen als er plek is. We adviseren u daarover halverwege de maand mei contact op te nemen; dan hebben we het beste zicht op de beschikbare plekken het volgende schooljaar. Wanneer er plek is, nemen we contact op met de huidige school, om te bekijken of een overstap wenselijk is.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn momenteel al onze groepen volledig bezet.

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam.