Informatieochtenden Het Wespennest

Vijf keer per schooljaar organiseren wij een informatieochtend. Deze zijn telkens van 9:00 tot 10:00 uur en zijn het schoolaar 2022-2023 op:  14/9, 12/10, 07/12, 15/2 en 10/5. Als u zo'n ochtend wilt bezoeken, dient u zich per mail aan te melden bij de directeur Albert van Dam: a.van.dam@askoscholen.nl

​​​​​​​​​​​​​​​​Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een voorkeursformulier om aan te geven welke school uw voorkeur heeft én een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Aanmelden en inschrijven

Bekijk de video 'Aanmelden en inschrijven basisschool' van de Gemeente Amsterdam. 

Voorrangsscholen
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier bij ons in. Zorg dat u na de stedelijke plaatsing uw kind op tijd inschrijft. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint. Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl. Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Neem voor vragen over plaatsing contact op met de directeur, Albert van Dam: a.van.dam@askoscholen.nl

Informatiebrochure Nederlands- en engelstalig

Folder Naar de basisschool in schooljaar 2021-2022

Folder Starting primary school in school year 2021-2022