Ieder kind is uniek, zo is er maar één

Welkom op de website van het Wespennest!

Het Wespennest is een Jenaplanschool: een gemeenschap van kinderen, medewerkers én ouders. Op onze school is plaats voor kinderen van verschillende leeftijden, ontwikkelingsniveaus en culturele achtergronden. Alleen of samen met anderen nemen zij deel aan de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs: het gesprek, het werk, het spel en de viering.

Activiteiten

Oktober 2022

5 okt Hele dag

Opening kinderboekenweek

7 okt Hele dag

Weeksluiting: groep Marco

11 okt Hele dag

Inloopmoment

12 okt Hele dag

Info-ochtend nieuwe ouders

14 okt Hele dag

Boekenmarkt leerlingen om 12.00 vrij