U dient uw kind tussen 08:00-08:25 ziek te melden via onze communicatieapp Parro. Hier kunt u zelf een notitie toevoegen met eventueel een bericht voor de medewerker.