De intern begeleider

De intern begeleider is belast met de coördinatie van de zorg voor individuele kinderen die extra aandacht nodig hebben. Zij heeft inzicht in speciale leermiddelen en methoden, doet pedagogisch-didactisch onderzoek en stelt in overleg met de groepsmedewerker en remedial teacher vast welke specifieke begeleiding een bepaald kind nodig heeft. Zij onderhoudt contacten met externe begeleiders en hulpverlening. De intern begeleider coördineert en administreert de Interne Kind bespreking en het Zorgbreedteoverleg. De intern begeleider van Het Wespennest is Niels.

Ouder- en Kindadviseur

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van je kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van de school. Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk gedrag of juist teruggetrokken gedrag) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Op Het Wespennest is de ouder- en kindadviseur Alma van der Heijden. Maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog? Misschien een training voor kind of ouder? Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Alma op 06-40258618 of via a.vanderheijden@oktamsterdam.nl. Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in jouw wijk.

Jeugdgezondheidszorg - GGD Amsterdam

Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen onderzocht, op school. Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR, DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.